Odpadní zařízení pro občany

back to list

Odpadní zařízení pro občany. Bodová vrstva reprezentující Sběrné dvory hl. m. Prahy a městských částí, dále stabilní sběrny nebezpečného odpadu, Zařízení pro sběr bioodpadu.

Contact:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Last update:
05.04.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(138.9 KB)

DXF
(10.3 KB)

GML
(15.7 KB)

SHP
(17.3 KB)

WGS 84

GeoJSON
(138.8 KB)

DXF
(10.0 KB)

GML
(15.7 KB)

SHP
(17.1 KB)