Stavební uzávěry

back to list

Stavební uzávěry vyplývající z vyhlášek hl. m. Prahy, z územních rozhodnutí a usnesení Rady hl. m. Prahy. Ketegorie stavebních uzávěr:- stavební uzávěry pro Velká rozvojová území; - stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy; - stavební uzávěry pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy; - vybrané ostatní stavební uzávěry

Contact:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Last update:
27.04.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(183.4 KB)

DXF
(56.9 KB)

GML
(53.5 KB)

SHP
(38.3 KB)

WGS 84

GeoJSON
(179.0 KB)

DXF
(45.3 KB)

GML
(43.1 KB)

SHP
(39.3 KB)

Doplňující tabulky

CSV
(77.0 B)