Změny územního plánu - vymezení změn

back to list

Změny územního plánu - vymezení změn dle schváleného zadání

Contact:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Last update:
12.12.2022 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(10.3 MB)

GML
(3.0 MB)

SHP
(2.2 MB)

WGS 84

GeoJSON
(10.0 MB)

GML
(2.4 MB)

SHP
(2.2 MB)