Současný stav využití území

back to list

Současný stav využití území

Contact:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Last update:
31.10.2022 01:00:00

S-JTSK

DXF
(124.9 MB)

GML
(122.8 MB)

SHP
(90.7 MB)

WGS 84

DXF
(92.8 MB)

GML
(96.7 MB)

SHP
(91.7 MB)

Doplňující tabulky

CSV
(4.7 KB)

Doplňující tabulky

CSV
(100.0 B)