Základní mapa 1: 25 000 - rastr barevný - světlá varianta

back to list

referenční kartografický výstup pro měřítko 1:25000

Contact:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (setkova@ipr.praha.eu)
Last update:
29.07.2021 02:00:00

S-JTSK

TFW
(108.0 B)

TIFF
(894.0 MB)