Uliční úseky TSK včetně zatřídění komunikací

back to list

Uliční úseky TSK včetně zatřídění komunikací

Contact:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Last update:
30.03.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(31.3 MB)

GML
(6.4 MB)

SHP
(4.6 MB)

WGS 84

GeoJSON
(31.0 MB)

GML
(5.8 MB)

SHP
(4.8 MB)

Doplňující tabulky

CSV
(44.0 B)

Doplňující tabulky

CSV
(1.2 KB)