Opendata

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (baron@ipr.praha.eu)
Last update: 10.07.2020 06:13:25

Category

Občanská vybavenost
Socioekonomická data