Opendata

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (baron@ipr.praha.eu)
Last update: 05.04.2020 05:54:59

Category

Občanská vybavenost
Socioekonomická data